EHBO Trainingen

EHBO bij volwassenen
Kinder-en baby EHBO
Reanimatie training
EHBO bij volwassenen
EHBO bij volwassenen
Kinder-en baby EHBO
Reanimatie training

Een EHBO (Eerste Hulp Bij Ongelukken) cursus voor volwassenen is bedoeld om basisvaardigheden aan te leren die nodig zijn om eerste hulp te verlenen in noodsituaties. Tijdens zo’n cursus leer je verschillende aspecten van eerste hulp, gericht op het bieden van hulp totdat professionele medische hulp arriveert. De exacte inhoud van een EHBO-cursus kan variëren afhankelijk van de organisatie die de cursus aanbiedt, maar hier zijn enkele van de onderwerpen die doorgaans aan bod komen:

 1. Bewustzijnscontrole: Hoe je moet vaststellen of een persoon bij bewustzijn is en hoe je moet handelen bij bewusteloosheid.
 2. Ademhaling en reanimatie (CPR): Hoe je moet omgaan met iemand die niet ademt en hoe je reanimatie moet toepassen om de bloedcirculatie op gang te houden.
 3. Stabiele zijligging: Het aanleren van de juiste houding om een bewusteloos persoon in stabiele zijligging te leggen, om te voorkomen dat de luchtweg geblokkeerd raakt.
 4. Bloedingen en wonden: Hoe je verschillende soorten bloedingen moet behandelen, variërend van kleine snijwonden tot ernstigere verwondingen.
 5. Shock: Herkennen en behandelen van symptomen van shock bij een persoon.
 6. Brandwonden: Eerste hulp bij brandwonden, inclusief hoe je brandwonden moet koelen en verzorgen.
 7. Botbreuken en kneuzingen: Basisbehandeling van botbreuken, verstuikingen en kneuzingen.
 8. Hoofdletsel en hersenschudding: Herkennen van tekenen van hoofdletsel en het nemen van de juiste stappen.
 9. Vergiftiging: Hoe je moet handelen bij vermoedelijke vergiftiging, zowel door inname als door contact met giftige stoffen.
 10. Allergische reacties: Herkennen van allergische reacties en toedienen van eerste hulp, zoals het gebruik van een epinefrine auto-injector (bijvoorbeeld een EpiPen).
 11. Bewustzijnsstoornissen: Hoe om te gaan met situaties waarin iemand in verwarde toestand verkeert, flauwvalt of een beroerte heeft.
 12. Eerste hulp bij letsels door hitte of kou: Behandeling van hitteslag, hitte-uitputting, onderkoeling en bevriezing.
 13. AED (Automatische Externe Defibrillator): Het gebruik van een AED om hartritmestoornissen te behandelen.

Dit zijn slechts enkele van de onderwerpen die je tijdens een EHBO-cursus voor volwassenen kunt leren. Het doel van de cursus is om deelnemers vertrouwd te maken met de basisprincipes van eerste hulp, zodat ze in staat zijn om op een effectieve en georganiseerde manier te handelen in noodsituaties totdat professionele medische hulp beschikbaar is. Het wordt sterk aanbevolen om regelmatig opfriscursussen te volgen om je vaardigheden up-to-date te houden.

Een Kinder- en baby EHBO-cursus richt zich specifiek op het aanleren van eerste hulp vaardigheden die van toepassing zijn op baby’s en jonge kinderen. Het omgaan met noodsituaties bij kinderen vereist soms andere benaderingen en technieken dan bij volwassenen. Hier zijn enkele van de onderwerpen die doorgaans aan bod komen in een Kinder- en baby EHBO-cursus:

 1. Bewustzijnscontrole bij kinderen en baby’s: Hoe je moet vaststellen of een kind of baby bij bewustzijn is en hoe je moet handelen bij bewusteloosheid.
 2. Ademhaling en reanimatie bij kinderen en baby’s: Hoe je moet omgaan met een kind of baby die niet ademt en hoe je reanimatie moet toepassen op deze leeftijdsgroep.
 3. Stabiele zijligging voor kinderen en baby’s: Het aanleren van de juiste houding om een bewusteloos kind of baby in stabiele zijligging te leggen.
 4. Bewustzijnsstoornissen bij kinderen en baby’s: Hoe om te gaan met situaties waarin een kind of baby in verwarde toestand verkeert, flauwvalt of een beroerte heeft.
 5. Wonden en bloedingen bij kinderen en baby’s: Eerste hulp bij snijwonden, schaafwonden, en bloedingen specifiek gericht op kinderen en baby’s.
 6. Brandwonden bij kinderen en baby’s: Hoe om te gaan met brandwonden en hoe je ze moet koelen en behandelen.
 7. Botbreuken en kneuzingen bij kinderen en baby’s: Basisbehandeling van botbreuken, verstuikingen en kneuzingen.
 8. Allergische reacties en anafylaxie bij kinderen: Herkennen en behandelen van allergische reacties, inclusief het gebruik van een epinefrine auto-injector (EpiPen) bij kinderen.
 9. Vergiftiging bij kinderen en baby’s: Hoe je moet handelen bij vermoedelijke vergiftiging bij deze leeftijdsgroep.
 10. Koortsstuipen en convulsies bij kinderen: Hoe om te gaan met een kind dat een koortsstuip heeft of een convulsie doormaakt.
 11. Verstikking bij kinderen en baby’s: Hoe je moet handelen als een kind of baby zich verslikt en wat te doen om de luchtweg vrij te maken.
 12. EHBO bij kinderziektes en veelvoorkomende aandoeningen: Eerste hulp benaderingen voor situaties zoals neusbloedingen, oorpijn, en andere veelvoorkomende kinderziektes.
 13. Specifieke reanimatie- en levensondersteunende technieken voor zuigelingen en kinderen: Het gebruik van AED’s en andere apparatuur aangepast aan de grootte en behoeften van kinderen en baby’s.

Het doel van een Kinder- en baby EHBO-cursus is om ouders, verzorgers, en professionals de vaardigheden en het vertrouwen te geven om doeltreffende eerste hulp te bieden aan jonge kinderen en baby’s in noodsituaties. Het is van essentieel belang om te begrijpen hoe je moet reageren op de unieke behoeften van deze kwetsbare doelgroep.

Een reanimatiecursus is gericht op het aanleren van levensreddende vaardigheden voor het geval iemand een hartstilstand of ademhalingsproblemen krijgt. De cursus legt de nadruk op het bieden van snelle en effectieve cardiopulmonale reanimatie (CPR) en het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) indien beschikbaar. Hier zijn de belangrijkste aspecten die je leert tijdens een reanimatiecursus:

 1. Basisprincipes van reanimatie: Je leert de basisstappen van reanimatie, waaronder hoe je moet controleren op bewustzijn, ademhaling en polsslag.
 2. Hartmassage: Je leert hoe je borstcompressies moet toepassen om de bloedcirculatie op gang te houden wanneer iemand geen tekenen van leven vertoont.
 3. Beademing: Je leert hoe je mond-op-mondbeademing of mond-op-neusbeademing kunt toepassen om zuurstof in de longen van het slachtoffer te brengen.
 4. Ratio van compressies en beademingen: Je leert de juiste verhouding tussen borstcompressies en beademingen, die vaak wordt aangegeven als 30 compressies gevolgd door 2 beademingen.
 5. Gebruik van een AED: Je leert hoe je een AED moet gebruiken om een schok toe te dienen aan iemand met een abnormaal hartritme (ventrikelfibrillatie) om het hart weer in een normaal ritme te brengen.
 6. Herkenning van tekenen van een hartstilstand: Je leert hoe je de tekenen van een hartstilstand kunt herkennen en hoe je snel moet reageren om de overlevingskansen te vergroten.
 7. Veiligheid en hygiëne: Je leert hoe je de omgeving veilig kunt houden voor jezelf, het slachtoffer en anderen terwijl je eerste hulp verleent.
 8. Communicatie en samenwerking: Je leert hoe je anderen kunt betrekken bij het verlenen van reanimatie en hoe je effectief kunt communiceren met hulpdiensten.
 9. Specifieke benaderingen voor verschillende leeftijdsgroepen: Afhankelijk van de cursus kunnen specifieke reanimatietechnieken voor zuigelingen, kinderen en volwassenen worden behandeld.
 10. Praktijkoefeningen: Reanimatiecursussen omvatten meestal praktijkoefeningen waarbij je reanimatietechnieken toepast op oefenpoppen of simulatiemodellen.

Het doel van een reanimatiecursus is om deelnemers in staat te stellen snel en effectief te handelen in noodsituaties waarbij iemand een hartstilstand heeft of niet ademt. Het is belangrijk om regelmatig opfriscursussen te volgen om je vaardigheden up-to-date te houden, omdat reanimatierichtlijnen en -technieken in de loop der tijd kunnen veranderen.

Neem contact op voor meer informatie