BHV Trainingen

BHV
BHV Kinderopvang
BHV voor specifieke sectoren
BHV
BHV
BHV Kinderopvang
BHV voor specifieke sectoren

Een BHV (Bedrijfshulpverlening) cursus is gericht op het trainen van medewerkers binnen een organisatie om adequaat te kunnen reageren op noodsituaties en incidenten op de werkplek. Het doel van de BHV-cursus is om ervoor te zorgen dat medewerkers in staat zijn om eerste hulp te verlenen, branden te bestrijden en een georganiseerde evacuatie te coördineren, totdat professionele hulpverleners arriveren. De precieze inhoud van een BHV-cursus kan variëren afhankelijk van de aanbieder en de specifieke behoeften van de organisatie, maar hier zijn de belangrijkste onderwerpen die doorgaans aan bod komen:

 1. Eerste Hulp: Het aanleren van basisvaardigheden voor het verlenen van eerste hulp, zoals het behandelen van verwondingen, bloedingen, bewustzijnsstoornissen, ademhalingsproblemen, hartaanvallen en andere medische noodsituaties.
 2. Brandbestrijding: Training in het omgaan met beginnende branden, het gebruik van brandblussers, het beoordelen van brandrisico’s en het veilig evacueren van mensen uit een brandend gebouw.
 3. Ontruiming: Het leren plannen en uitvoeren van een gestructureerde evacuatie van een gebouw of locatie in geval van een noodsituatie, inclusief het toewijzen van taken aan medewerkers.
 4. Communicatie: Het belang van effectieve communicatie tijdens noodsituaties, zowel intern als extern, om hulpverleners te informeren en medewerkers te instrueren.
 5. Gebruik van AED: Training in het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) om reanimatie bij een hartstilstand te ondersteunen.
 6. Levensreddende handelingen: Het aanleren van levensreddende handelingen, zoals het aanleggen van een tourniquet om ernstige bloedingen te stoppen.
 7. Gevaarlijke stoffen en EHBO: Bewustwording van hoe te handelen bij incidenten met gevaarlijke stoffen en het verlenen van eerste hulp aan slachtoffers.
 8. Rapportage en registratie: Het belang van het nauwkeurig rapporteren en registreren van noodsituaties, genomen acties en communicatie met hulpdiensten.
 9. Rollen en verantwoordelijkheden: Het begrijpen van de specifieke rollen en verantwoordelijkheden van de BHV’ers binnen de organisatie tijdens noodsituaties.
 10. Praktijkoefeningen: BHV-cursussen omvatten vaak praktijkoefeningen waarbij deelnemers reageren op gesimuleerde noodsituaties en de geleerde vaardigheden in de praktijk brengen.

Het doel van een BHV-cursus is om medewerkers voor te bereiden op een breed scala aan noodsituaties die zich op de werkplek kunnen voordoen. Hierdoor kunnen ze snel en effectief handelen om de veiligheid van iedereen te waarborgen en schade te beperken totdat professionele hulp arriveert.

Onze BHV-training specifiek gericht op de kinderopvangsector is ontworpen om medewerkers in deze branche voor te bereiden op het omgaan met noodsituaties en incidenten die zich kunnen voordoen bij de zorg voor kinderen. De training richt zich op de unieke behoeften en uitdagingen van kinderopvangomgevingen. Hier zijn enkele van de onderwerpen die doorgaans aan bod komen in een BHV Kinderopvang training:

 1. Eerste Hulp voor kinderen: Specifieke training in het verlenen van eerste hulp aan kinderen, inclusief het omgaan met verwondingen, bloedingen, brandwonden, allergische reacties en andere medische noodsituaties die zich kunnen voordoen bij kinderen.
 2. Reanimatie en AED-gebruik voor kinderen: Training in het toepassen van reanimatie en het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) bij kinderen.
 3. Specifieke verwondingen bij kinderen: Behandeling van veelvoorkomende verwondingen zoals schaafwonden, kneuzingen, botbreuken, hoofdletsel en verstikking bij kinderen.
 4. Brandbestrijding en evacuatie in de kinderopvang: Training in het veilig en effectief evacueren van kinderen bij brand en het gebruik van blusmiddelen in een kindvriendelijke omgeving.
 5. Ontruiming en evacuatie: Het plannen en uitvoeren van een gestructureerde evacuatie van kinderen in noodsituaties, inclusief het begeleiden van kinderen en het zorgen voor hun veiligheid.
 6. Veiligheid en preventie: Richtlijnen en advies voor het creëren van een veilige kinderopvangomgeving, inclusief het voorkomen van ongevallen en incidenten.
 7. Communicatie en samenwerking: Het belang van effectieve communicatie met ouders, collega’s en hulpdiensten tijdens noodsituaties.
 8. Levensreddende handelingen bij kinderen: Aanleren van vaardigheden zoals het aanleggen van een tourniquet om ernstige bloedingen te stoppen, specifiek gericht op kinderen.
 9. Praktijkoefeningen: Trainingen omvatten vaak praktijkoefeningen waarbij deelnemers reageren op gesimuleerde noodsituaties in een kinderopvangomgeving.

De focus van een BHV Kinderopvang training ligt op het waarborgen van de veiligheid en het welzijn van kinderen in noodsituaties. Deze training stelt medewerkers in staat om snel en adequaat te handelen bij incidenten die zich kunnen voordoen bij kinderopvangfaciliteiten, terwijl ze rekening houden met de specifieke behoeften en zorg voor kinderen.

BHV voor specifieke sectoren: Sommige organisaties en sectoren hebben specifieke risico’s en behoeften als het gaat om BHV. Denk aan BHV-trainingen voor de zorgsector, horeca, scholen, kinderdagverblijven, enzovoort. Deze trainingen richten zich op situaties die specifiek zijn voor die sector.

BHV-coördinatorstraining: Deze training is bedoeld voor personen die de rol van BHV-coördinator op zich nemen binnen een organisatie. Dit omvat het plannen, organiseren en coördineren van BHV-activiteiten en -trainingen.

BHV voor leidinggevenden: Deze training richt zich op leidinggevenden en managers binnen een organisatie, om hen te voorzien van de kennis en vaardigheden om effectief te reageren op noodsituaties en de veiligheid van medewerkers te waarborgen.